http://WWW.FITLIFEHERBALS.COM
FITLIFEAYURVEDICCLINIC 5a8e7af19a3a260aa89ef1de False 74 12
OK
background image not found
Found Update results for
'papa ji'
3
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ I Miss you Papa ji
Har kism da Nsha Saden li man Ban ke melo Ji na koi tikalif Na dakhal hon di lod Gar me kam karde nsha Sedo ji
ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਕੋਹੜ ਵੱਢੋ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ...plz share Karo ji
1
false