http://WWW.FITLIFEHERBALS.COM
FITLIFEAYURVEDICCLINIC 5a8e7af19a3a260aa89ef1de False 74 12
OK
background image not found
Found Update results for
'kam karde nsha sedo ji'
3
Har kism da Nsha Saden li man Ban ke melo Ji na koi tikalif Na dakhal hon di lod Gar me kam karde nsha Sedo ji
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ I Miss you Papa ji
ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਕੋਹੜ ਵੱਢੋ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ...plz share Karo ji
1
false